Βήμα 1ο:

Επιλέγουμε το προϊόν που θέλουμε να παρασκευάσουμε και τοποθετούμε στον πάγκο εργασίας μας όλες τις πρώτες ύλες που θα χρειαστούμε, τις οποίες ξεχωρίζουμε σύμφωνα με τις φάσεις* που έχει η κάθε συνταγή. Επιπλέον, συγκεντρώνουμε και τα σκεύη που θα χρειαστούν για τη διαδικασία της παρασκευής, συνήθως χρειαζόμαστε για 100γρ προϊόντος δύο ποτήρια ζέσεως <400ml και <200ml, σπάτουλες για την ανάδευση, θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας και ένα stick blender για την ομογενοποίση.

* Φάσεις σε μία συνταγή εννοούμε τα βήματα που θα ακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια της παρασκευής.

Βήμα 2ο:

Αφού βεβαιωθούμε ότι όλα είναι καθαρά, ξεκινάμε την παρασκευή μας όπως μας υποδεικνύεται  στη μέθοδο παρασκευής που συνοδεύει τη συνταγή μας.

Παράδειγμα 1ο: Όταν επιθυμούμε να παρασκευάσουμε μία κρέμα δουλεύουμε παράλληλα σε δύο δύο ποτήρια ζέσεως <400ml και <200ml  στο ένα των <400ml προσθέτουμε τις υδατοδιαλυτές πρώτες ύλες, ενώ στο άλλο των <200ml  τις ελαιοδιαλυτές όταν και η θερμοκρασία στο περιεχόμενο των δύο δοχείων φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα (75ο C)  που μας λέει η συνταγή μας τότε ενσωματώνουμε τις ελαιοδιαλυτές πρώτες ύλες στην υδατική φάση και αναδεύουμε με το stick blender και ακολουθούμε την υπόλοιπη διαδικασία που υπάρχει στην εκάστοτε συνταγή.

Παράδειγμα 2ο: Στην περίπτωση που έχουμε ένα αφρόλουτρο προσθέτουμε σταδιακά τις πρώτες ύλες σε ένα ποτήρι ζέσεως <400ml, οι οποίες όλες είναι υδατοδιαλυτές, συνεπώς βλέπουμε πως δεν υπάρχει φάση λιπαρών.

Παράδειγμα 3ο: Στην περίπτωση που θέλουμε να παρασκευάσουμε ένα τζελ προσθέτουμε την ποσότητα του νερού σε ένα ποτήρι ζέσεως <400ml, το οποίο θερμαίνουμε στους 70 - 75ο C και στη συνέχεια ρίχνουμε κοφτά το πηκτικό (xanthan gum, carbomer ή sodium polyacrylate) και αναδεύουμε λίγη ώρα με το stick blender εωσότου γίνει το τζελ. Κατόπιν ακολουθούμε την εκάστοτε διαδικασία παρασκευής.