Το καλάθι μου Έχετε {{order.total_quantity}} προϊόν/τα!
Υποσύνολο:
{{order.total_cost}}
Έκπτωση Προσφοράς:
{{order.promo_discount}}
Έκπτωση Κουπονιού:
{{order.extra_discount}}
Συνολικό Κέρδος
{{order.savings}}
Κόστος Αποστολής:
{{order.shipping_cost}}
Επιβάρυνση Πληρωμής:
{{order.payment_cost}}
Σύνολο:
{{order.final_cost}}

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Π. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. έχει ενσωματώσει τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο σύνολο της δραστηριότητας και λειτουργίας της. Μαζί με την αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων και τον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών μέσων της, οι αρχές αυτές αποτελούν τον οδηγό κάθε συναλλαγής και επικοινωνίας με τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η αρμονική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινωνίες όπου η δραστηριοποιείται και η φροντίδα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων είναι οι κύριες προτεραιότητες μας.

Μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η Π. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των ενδιαφερομένων μερών της (χρήστες, πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, τοπική κοινωνία). Παρέχει πρώτες ύλες και λοιπά υλικά εξαιρετικής ποιότητας. Προσφέρει αξιοπρεπές περιβάλλον εργασίας στο προσωπικό της, που απασχολείται σε ένα περιβάλλον υγιές και ασφαλές με σεβασμό στα ωράρια και τις αμοιβές. Συμμορφώνεται με την Εθνική νομοθεσία και τους ισχύοντες νόμους. Δεν κάνει διακρίσεις κάθε είδους.  Ενεργεί σε κάθε φάση της δραστηριότητάς της προστατεύοντας το περιβάλλον. Υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Η υλοποίηση της αποτελεί καθήκον όλων των εργαζομένων κάθε βαθμίδας και εξελίσσεται συνεχώς, ώστε να παραμένει σε υψηλό επίπεδο.